Chuyển đổi hệ thống khai thuế, nộp thuế sử dụng chữ ký số của VNPT

Tổng cục thuế chuyển đổi thí điểm trang nộp thuế điện tử

Từ ngày 08/03/2018, Tổng cục Thuế cung cấp thêm dịch vụ các các đối tượng Cá nhân và Tổ chức không sử dụng chữ ký số thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên trang Thuế điện tử.

Tổng cục thuế mở cổng thông tin trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

Cách đăng nhập và sử dụng như sau:
– Đối với Doanh nghiệp đang sử dụng chữ ký số (và thuộc địa bàn Bắc Ninh và Phú Thọ,…) thì chọn vào phần DOANH NGHIỆP.
– Đối với Cá nhân khi thực hiện nộp các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoặc tờ khai cho thuê nhà thì chọn vào phần CÁ NHÂN.
– Đối với Tổ chức khi thực hiện nộp các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì chọn vào phần TỔ CHỨC KHÔNG SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ.

Sử dụng Chữ ký số của VNPT

Đối với  doanh nghiệp, tổ chức sử dụng Chữ ký số của VNPT CA để kê khai thuế, nộp thuế trước đây trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn áp dụng với một số tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ và hiện nay thêm một số tỉnh như Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hòa Bình,….. đã chuyển đổi sang hệ thống khai và nộp thuế trên trang thuedientu.gdt.gov.vn. VNPT CA hỗ trợ chuyển đổi và hướng dẫn sử dụng trên hệ thống mới.

Trang thuedientu.gdt.gov.vn là hệ thống mới của Tổng cục thuế có thể chạy nộp tờ khai trên trình duyệt linh hoạt hơn như Google Chorme, Internet Exploer

Doanh nghiệp sử dụng Chữ ký số của VNPT sẽ được hỗ trợ trong suốt thời gian sử dụng chữ ký số.

Để đăng ký sử dụng chữ ký số VNPT hoặc Gia hạn chữ ký số của VNPT quí khách liên hệ 0913 101 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *