Hướng dẫn Đăng ký sử dụng Chữ ký số VNPT khai Hải quan điện tử

Hướng dẫn đăng ký Chữ ký số VNPT  kê khai Hải Quan điện tử

Để sử dụng Chữ ký số cho công tác khai hải quan điện tử của các doanh nghiệp, Dịch vụ VNPT hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký chữ ký số VNPT trực tiếp nhanh gọn qua hotline : 0913.101.698.

Khách hàng liên hệ tới hotline cung cấp những thông tin sau:

– Mã số thuế, tên doanh nghiệp.

– Số điện thoại liên hệ

– Email đăng ký Hải quan

– Thời hạn sử dụng Chữ ký số VNPT

Chú ý: đối với khách hàng gia hạn có yêu cầu gia hạn ngay lập tức để chuyển hàng hóa thì chỉ cần cung cấp thông tin là sẽ được gia hạn. yêu cầu thanh toán sau đó.

Đối với đăng ký Chữ ký số VNPT mới sau khi cung cấp thông tin cho tư vấn viện tại Hotline, Tư vấn viên sẽ setup dịch vụ chuyển cho kỹ thuật bàn giao đi ban giao trực tiếp cho doanh nghiệp.

Kỹ thuật bàn giao sẽ làm nhiệm vụ bàn giao thiết bị, ký hợp đồng, thu tiền thanh toán phí sử dụng chữ ký số, hướng dẫn, cài đặt chữ ký số cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cung cấp cho bên VNPT:

1. 01 bản photo giấy phép kinh doanh có dấu treo của doanh nghiệp

2. 01 bản photo CMT người đại điện hợp pháp của doanh nghiệp có dấu treo của doanh nghiệp

3. Ký và đóng dấu 02 bộ hợp đồng và bàn giao lại cho kỹ thuật bàn giao 01 bộ.

Hướng dẫn cơ bản sử dụng Chữ ký số VNPT cho khai Hải quan điện tử

 

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Hải quan với Chữ ký số VNPT