Chữ ký số VNPT – Hướng dẫn thuế TNDN năm 2017

Chữ ký số VNPT gửi tới KH Doanh nghiệp Cách tính thuế TNDN năm 2017 tạm tính.

Theo thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC được áp dụng hiện nay.

I. Cách tính thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và cả năm dùng chữ ký số VNPT khai báo, nộp thuế:

Theo thông tư 97/2015/TT-BTC của bộ tài chính ngày 22/06/2015 hướng dẫn sửa đổi, sửa đổi bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC cách tính thuế được áp dụng từ ngày 06/08/2015 được xác định như sau:

Thuế TNDN= (Thu nhập tính thuế) x (Thuế suất thuế TNDN)

 Đối với doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển công nghệ và khoa học phần (Thu nhập tính thuế) bao gồm (thu nhập tính thuế của doanh nghiệp trừ đi phần trích lập quỹ phát triển Khoa học và công nghệ) vậy công thức tính là:

Thuế TNDN= (thu nhập tính thuế – phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế xuất thuế TNDN.

Trong đó (Thu nhập tính thuế) tính bằng Thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập được miễn thuếcác khoản lỗ được kết chuyển.

Các khoản thu chịu thuế, miễn thuế, các khoản lỗ kết chuyển của TNDN đều được quy định trong thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC.

Thuế suất thuế TNDN được áp dụng tới nay  

Là 20% đối với các doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề hoặc vốn đầu tư, vốn điều lệ dưới 20 tỷ đồng

Là 22% đối với các doanh nghiệp có mức tổng thu năm trước liền kề hoặc vốn đầu tư, vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng trở lên. 

Mức thuế suất thuế TNDN được áp dụng từ ngày 01/01/2016 đến nay vẫn chưa có thay đổi.

II. Cách tính thuế Thu nhập doanh nghiệp với DN khai, nộp thuế trực tiếp sử dụng Chữ ký số khai, nộp.

Xác định kê khai thuế, nộp thuế TNDN được tính theo tỷ lệ % doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ đối với Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. ĐV sự nghiệp, tổ chức không phải doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế TNDN xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí.

Phần trăm áp dụng cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi cho vay và lãi tiền gửi) là 5%. (đối với hoạt động giáo dục, y tế, hoạt động biểu diễn là 2%)

+ Đối với kinh doanh hàng hóa là 1%.

+ Với các hoạt động khác là 2%.

Đăng ký chữ ký số, Gia hạn chữ ký số VNPT – CA

Để thuận tiện cho hoạt động điện tử doanh nghiệp nên sử dụng Chữ ký số VNPT cho việc kê khai thuế, nộp thuế TNDN năm 2017 để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về các khoản thuế phải đóng với doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.