Đăng ký, cài đặt sử dụng dịch vụ Công kho bạc

Theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước: Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải có mục “Dịch vụ công trực tuyến” thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện và nêu rõ mức độ của dịch vụ. Các dịch vụ được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Để thực hiện quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử, Kho bạc Nhà nước đã thiết lập hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử KBNN, cụ thể:

1. Đã đăng tải 54 thủ tục hành chính theo mức 1, 2 trên Mục “Thủ tục hành chính” thuộc Cổng thông tin điện tử KBNN.

2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Mục “Dịch vụ công trực tuyến” thuộc Cổng thông tin điện tử KBNN, gồm:

2.1. Dịch vụ công “Đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN”: là ứng dụng trực tuyến phục vụ các đơn vị mở và sử dụng tài khoản tại KBNN thực hiện việc thu, chi NSNN.

2.2. Dịch vụ công “Khai báo Phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa thuộc lĩnh vực kho bạc” và “Giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán”: là các ứng dụng trực tuyến phục vụ các đơn vị có quan hệ với NSNN thực hiện việc thanh toán, kiểm soát chi NSNN qua KBNN.

2.3. Dịch vụ công “Đăng ký rút tiền mặt”: là ứng dụng trực tuyến phục vụ các đơn vị có quan hệ với NSNN thực hiện đăng ký, thông báo nhu cầu rút tiền mặt gửi tại KBNN nơi đơn vị giao dịch, trên cơ sở đó KBNN sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định./

Để sử dụng dịch vụ công kho bạc một cách tiện lợi, dễ sử dụng nhất. Doanh nghiệp cần các yếu tố sau:

  1. Đăng ký sử dụng chữ ký số cá nhân VNPT 

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng tài khoản từ hệ thống kho bạc nhà nước.

Yêu cầu bắt buộc sử dụng dịch vụ công kho bạc với các khoản duyệt chi từ 20 triệu trở xuống tại thời điểm này.

Bắt buộc sử dụng chữ ký số cá nhân thuộc tổ chức

Ít nhất cho 2 chức danh là Chủ tài khoản và kế toán trưởng. Ngoài ra có thể thêm các chức danh Người được ủy quyền với các chức danh tương ứng như. Phó giám đốc, trưởng phòng, kế toán chuyên trách,…

        2. Sử dụng hệ điều hành Windown cho thiết bị máy tính, máy sách tay.

Yêu cầu đối với máy tính để bàn và sách tay là sử dụng

  • Hệ điều hành Window XP; 7, 8, 10 cho phiên bản 32bit hoặc 64bit

      3. Cài đặt trình duyệt Firefox 23 trở lên.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công kho bạc nhà nước yêu cầu sử dụng IE 8 trở lên hoặc Firefox 23 trở lên.

      4. Hỗ trợ từ VNPT- CA

Chữ ký số cá nhân VNPT được lựa chon là nhà cung cấp hàng đầu ưu tiên cho việc sử dụng dịch vụ công kho bạc.

Để được đăng ký, hỗ trợ sử dụng dịch vụ tốt nhất cho Hệ thống DVC kho bạc nhà nước hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0913 101 698 hoặc email: dangky@chukysovnpt-ca.com 

Comments are closed.