Đăng ký Chữ ký số, cài đặt chữ ký công bố sản phẩm điện tử

Hiện nay cục an toàn thực phẩm mở cửa cổng thông tin điện tử cho phép doanh nghiệp xin cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP với các thủ tục hành chính được phép nộp hồ sơ điện tử sau:

  1. Cấp giấy tiếp nhân bản công bố hợp quy đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Qui định tại khoản 1, điều 7 Thông tư số 19/20.
  2. Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng sản xuất trong nước.
  3. Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng nhập khẩu.
  4. Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật sản xuất trong nước (trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng) thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Qui định tại khoản 1, điều 7 Thông tư số 19/2012/TT-BYT).
  5. Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng).
  6. Cấp giấy tiếp nhân bản công bố hợp quy đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Qui định tại khoản 1, điều 7 Thông tư số 19/2012/TT-BYT).
  7. Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Qui định tại khoản 1, điều 7 Thông tư số 19/2012/TT-BYT).

Do vậy yêu cầu đối với doanh nghiệp cần xác thực hồ sơ điện tử bằng chữ ký số của doanh nghiệp lên hồ sơ nộp.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ, CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ TRÊN TRANG THÔNG TIN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

  1. Đăng ký Chữ ký số.

Doanh nghiệp cần Đăng ký chữ ký số của nhà cung cấp uy tín có hỗ trợ tốt nhất từ nhà cung cấp như Chữ ký số VNPT hoặc Chữ ký số Viettel.

Để đăng ký Chữ ký sô Doanh nghiệp liên hệ theo website : http://chukysovnpt-ca.com hoặc gọi điện theo hotline 0913 101 698

Liên hệ theo thông tin trên doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tốt nhất về đăng ký và cài đặt chữ ký số cho dịch vụ công công bố sản phẩm.

2. Đăng ký tài khoản công bố sản phẩm. 

Doanh nghiệp đăng ký tại website công bố sản phẩm của bộ y tế, Cục An toàn thực phẩm: http://congbosanpham.vfa.gov.vn thực hiện theo hướng dẫn tại website.

3. Cài đặt Chữ ký số cho trang công bố sản phẩm cục An toàn thực phẩm bộ Y tế.

Để được cài đặt tốt nhất và không mắc phải lỗi xin liên hệ tại hotline 0913 101 698.

Doanh nghiệp chuẩn bị: trình duyệt FireFox 50 trở lại (tốt nhất là 49)

Cài đặt .net framework 4.5

Cài đặt Java  cho máy tính.

HÃY LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÔNG THÁI NHẤT.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *