Điều kiện tham gia Dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc Nhà nước (KBNN)

Điều kiện tham gia Dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc Nhà nước bao gồm:

  1. Có máy tính và kết nối với mạng Internet, máy scan, địa chỉ Email liên lạc với Kho bạc Nhà nước để nhận thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ công và một số thông báo khác của Kho bạc Nhà nước trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến;
  2. chứng thư số đang còn hiệu lực do một trong số các tổ chức sau cung cấp: Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị hoặc Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Cụ thể:

– Đơn vị có thể đăng ký chứng thư số chuyên dùng với Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng hoặc liên hệ với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng như Chữ ký số VNPT  hoặc Chữ ký số VIETTEL

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

– Các chức danh của đơn vị sử dụng ngân sách cần thực hiện ký số trên DVC trực tuyến của KBNN , Chữ ký số cá nhân với chức danh thuộc tổ chức bao gồm: Chủ tài khoản và người được ủy quyền; Kế toán trưởng và người được ủy quyền. (Lưu ý: Đối với danh sách chủ tài khoản, người được ủy quyền chủ tài khoản, kế toán trưởng, người được ủy quyền kế toán trưởng khi đăng ký cần phù hợp với danh sách đã được đăng ký các chức danh tương ứng (đang có hiệu lực) khi đăng ký mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.);

3. Đã được Kho bạc Nhà nước cấp tài khoản đăng nhập và sử dụng các Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước.

Có thể thấy rằng, việc  sử dụng Chữ ký số cho việc triển khai Dịch vụ công trự tuyến là một trong những điểm nhấn nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phục vụ tốt hơn yêu cầu của khách hàng giao dịch, giảm thiểu chi phí về thời gian và vật chất cho xã hội.

Chữ ký số của VNPT do Tập đoàn bưu chính, viễn thông VNPT cung cấp đủ điều kiện, đáp ứng tốt nhất cho dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước