Hóa đơn điện tử của VNPT – hướng dẫn xóa hóa đơn xuất sai

VNPT xin gửi tới quí khách hàng bài hướng dẫn Hóa đơn điện tử VNPT

Hướng  dẫn  khi hóa  đơn  điện tử  Xuất  sai.

Khi  hóa đơn của  Doang nghiệp  đang  dùng Hóa  đơn điện tử  VNPT  mà bị  xuất sai  nội dụng  hóa đơn.

  • Thay vì điều  chỉnh  hay  làm  biên  bản  hủy  như  hóa  đơn  giấy.  Thì  hóa đơn  điện  tử có tối  ưu  hơn  hóa  đơn  giấy.
  • Nếu  hóa đơn  xuất sai  đó  mà  Khách  hàng  chưa  khai  hóa đơn  bị  sai đó lên  thuế  thì  mình  có  thuể  xóa hóa  đơn  đó  đi  và xuất  bằng  hóa đơn mới  thay  vì  làm  điểu  chỉnh hay  thay  thế  hóa đơn:
  • Thực hiện như sau:

+ đăng nhập  vào tài khoản  phân mềm  hóa đơn

-> Vào Nghiệp  Vụ ->  Vào  xóa  hóa đơn

Để  thực  hiện  thao  tác  dó   Cắm Chữ  ký  số  vào  máy  tính  để  ký  lệnh  hủy  hóa đơn  đó.

  • Sau khi   thao tác  xóa  xong  hóa đơn  đó  sẽ bị đẩy  về cuối  trang của  List  Danh  sách  hóa đơn.
  • Hóa đơn sau  khi  xóa xong  sẽ có  dẫu  chéo  trên  hóa đơn.

Như thế  bạn   đã  xóa  xong hóa  đơn sai. Và  có thể  thực  hiện  lại xuất  hóa đơn  mới.

Lưu Ý:

  • Chỉ  thay  thế hóa đơn và  điều  chỉnh hóa đơn  khi hóa đơn  đó  xuất ra và  đã  được  kê  khai  với  thuế.  Còn  nếu chưa   khai  với thuế thì  thao  tác  xóa  hóa đơn đó  đi xuất lại  hóa đơn mới.
  • Khi hóa đơn  đã  thay  thế rồi thì không thể  hủy  hóa đơn  gốc   của  hóa đơn  thay  thế  được,  nếu muốn hủy cả  hóa đơn  gốc  và hóa  đơn thây thế, Hóa  đơn  thay  thế  kia   muốn hủy.
  • Muốn hủy  hóa đơn  gốc của  hóa  đơn thay thế thì  chỉ  có thể  điều  chỉnh  về 0 cho hóa đơn gốc  đó chứ  không  hủy được .

Liên hệ với chúng tôi để được sử dụng Hóa đơn điện tử của VNPT

Đăng ký hóa đơn điện tử của VNPT nhanh tróng, đơn giản với cuộc điện thoại tới hotline: 0913 101 698

Hoặc chat với chúng tôi qua website

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *