Hợp đồng điện tử – DỊCH VỤ VNPT eContract

TỔNG QUAN DỊCH VỤ VNPT eContract

Dịch vụ VNPT eContract là hệ thống phần mềm cho phép các bên giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử. Khi giao kết thông qua VNPT eContract các
doanh nghiệp và người dân giảm đáng kể được chi phí giao dịch, thời gian giao dịch, dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với khách hàng và thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài.

GIÁ TRỊ MANG LẠI DỊCH VỤ eContract

Sản phẩm giúp các doanh nghiệp, cá nhân lưu trữ hợp đồng an toàn, tin cậy và minh bạch.
Giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí khi ký hợp đồng
Lưu trữ, tìm kiếm, tra cứu thông tin hồ sơ hợp đồng dịch vụ dễ dàng, thuận tiện
Giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phi in ấn hợp đồng
Bảo vệ môi trường
Hệ thống giúp các doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực như nhân lực kiểm soát, quản trị, hành chính đồng thời tăng năng suất lao động

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ VNPT eContract

Tính năng sản phẩm dịch vụ nổi bật đáp ứng sự mong đợi của khách hàng

 

1. Dashboard
Xem thông tin về hợp đồng, khách hàngbrHiển thị thông tin về số lượng hợp đồng, tổng giá trị hợp đồng
2. Quản lý đơn vị
Xem danh sách, thông tin đơn vịbrThêm mới, chỉnh sửa, xóa đơn vị
3. Quản lý nhóm người dùng
Xem danh sách, thông tin nhóm người dùngbrThêm mới, chỉnh sửa, xóa nhóm người dùng
4. Quản lý phân quyền
Phân quyền, hủy phân quyền nhóm người dùng
5. Quản lý nhân viên
Xem danh sách, thông tin nhân viênbrThêm mới, chỉnh sửa, xóa tài khoản
6. Quản lý danh mục sản phẩm dịch vụ SPDV
Xem danh sách, thông tin chi tiết SPDVbrThêm mới, chỉnh sửa, xóa SPDV
7. Quản lý hợp đồng mẫu
Xem danh sách, thông tin chi tiết hợp đồng mẫubrThêm mới, chỉnh sửa, xóa hợp đồng mẫu
8. Quản lý tài liệu
Xem danh sách, thông tin chi tiết tài liệubrThêm mới, chỉnh sửa, xóa tài liệu
9. Quản lý bộ hồ sơ mẫu
Xem danh sách, thông tin chi tiết bộ hồ sơ mẫubrThêm mới, chỉnh sửa, xóa bộ hồ sơ mẫu
10. Quản lý nội bộ
Xem, quản lý thông tin nội bộ
11. Quản lý chữ ký số
Danh sách chữ ký số, tài khoản ký, tài khoản văn thư
12. Quản lý khách hàng
Xem danh sách, thông tin chi tiết khách hàngbrThêm mới, chỉnh sửa, khóa tài khoản khách hàng
13. Quản lý bộ hồ sơ hợp đồng
Xem danh sách, thông tin, thêm mới, cập nhật hồ sơ hợp đồngbrĐàm phán, trao đổi, ký, trả lại hợp đồng
14. Quản lý tài khoản cá nhân
Đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu, đổi mật khẩubrXem và cập nhật thông tin cá nhân
15. Báo cáo thống kê
Chi tiết, tổng hợp báo cáo thống kê
16. Khách hàng là đối tác bên mua sản phẩm dịch vụ
Đăng nhập, xem thông tin tài khoảnbrQuản lý chữ ký số Duyệt và ký, đàm phán, trả lại, tải hợp đồng
17.Tạo hợp đồng điện tử
Xử lý hợp đồngbrThông tin hợp đồngbrThông báo cho khách hàng
18. Ký điện tử hợp đồng điện tử
Ký hợp đồng điện tửbrThông tin hợp đồng, xác nhận thông tinbrNhập mã OTP, tích hợp eKYC nếu có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *