Hướng dẫn đăng ký chữ ký số hải quan điện tử

Các bước đăng ký chữ ký số hải quan điện tử bao gồm: 

B1: Đăng ký chữ ký số vnpt.

 • Truy cập vào trang : customs.gov.vn  để thực hiện đăng ký.

Vào Website Hải quan để thực hiện đăng ký

B2: Nhập Mã Doanh Nghiệp  và số CMT vào các mục yêu cầu ở dưới:

 • Nhập vào dãy số xác minh -> Chọn  Xem thông tin.

6

B3: Cửa sổ mới hiện ra thông tin Chứng thư số của Doanh nghiệp.

 • Ấn vào mục Đăng ký thông tin .

7

B4: Cửa sổ mới hiện ra như trên hình khi đã Đăng ký thông tin thành công.

8

B5: Đăng ký sử dụng VNACCS/VCIS cho Doanh nghiệp.

 • Trở về trang chủ : customs.gov.vn.
 • Ấn vào mục : ” Đăng ký sử dụng hệ thống VNACCS ” cho doanh nghiệp.

9

B6: Ấn vào mục Đăng ký mới ở góc trên bên phải của màn hình MT.

10

B7: Nhập vào thông tin yêu cầu ở hình dưới:

 • Thông tin tài khoản: Mã số thuế, Mật Khẩu.
 • Thông tin chữ ký số : Số xê ri, thông tin nhà cung cấp…
 • Khi đã nhập đầy đủ thông tin -> ấn Đọc  để tiếp tục.

11

B8: Khi cửa sổ mới xuất hiện sẽ hiển thị đầy đủ Thông tin mà bạn vừa mới đăng ký.

 • Ấn vào  Đăng ký  để tiếp tục tới B9.

12

B9: Khi đã đăng ký thành công -> Đăng nhập Acc Hải Quan.

 • Ấn vào đăng ký -> 1.OE1001 Đăng ký mới người Sử Dụng.

13

B10: Khi trang Thông tin đăng ký  Hiển thị:

 • Nhập thông tin doanh nghiệp.
 • Nhập số lượng User Code -> Ghi.

14

B11: Khi đã thực hiện ” Ghi”  thành công ->

Đăng ký thông tin ” Người Khai Hải Quan “.

 • Điền vào các thông tin của người khai.
 • Tiếp tục ấn vào ” Đọc CKS ” để hệ thống cập nhât thông tin của Chứng thư số.
 • Sau đó ấn n ” Thêm “.

15

B12: Tra cứu thông tin vừa đăng ký:

 • Ấn vào mục tra cứu -> Nhập thông tin đăng ký.

16

B13: Ở cửa sổ mới : Tick vào ” Đăng Ký Mới ” và ” Sửa sau phê duyệt ” -> Tìm kiếm:

17

B14: Khi xuất hiện thông tin như trang bên dưới tức là bạn đã Đăng ký thành công.

18

B15 : Ấn vào nút gửi -> Hiển thị ra bảng -> Nhập thông tin người kê khai và chọn cục hải quan cần đăng ký – > ấn vào  Ký Chữ ký số -> Gửi.

Vậy là đã hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *