Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng đối với Chữ ký số VNPT

Kê khai Thuế qua mạng hiện nay không còn là xa lạ với các doanh nghiêp nữa, việc sử dụng Chữ ký số VNPT cho kê khai thuế trở nên đơn giản.

Khi doanh nhiệp đã đăng ký và sử dụng Chữ ký số VNPT nhân viên kỹ thuật bàn giao thiết bị đã cài đặt sẵn nền sử dụng chữ ký số.

Đăng nhập hệ thống kê khai thuế để kê khai thuế điện tử bằng Chữ ký số VNPT

Bước 1: Cắm USB chữ ký số vào máy tính

Bước 2: Đăng nhập trên trang (nhantokhai.gdt.gov.vn)

Nhấn chọn:

điền thông tin vào và nhấp chọn

Vậy là đã đăng nhập thành công trang khai báo thuế điện tử.

Thay đổi mật khẩu đăng nhập trang giao dịch điện tử Tổng cục Thuế với Chữ ký số VNPT

Để đảm bảo bảo mật thông tin doanh nghiệp nên đổi mật khẩu đăng nhập trang thực hiện như sau:

Sau khi đã đổi mật khẩu thành công doanh nghiệp hãy đăng nhập lại và đăng ký tờ khai với cơ quan thuế

Đăng ký tờ khai để kê khai thuế với Tổng cục thuế sử dụng chữ ký số VNPT

Việc đăng ký tờ khai rất quan trọng và việc này phù hợp với từng doanh nghiệp khác nhau:

đăng ký theo hình hướng dẫn

Sau khi đã đổi mật khẩu thành công doanh nghiệp hãy đăng nhập lại và đăng ký tờ khai với cơ quan thuế

Đăng ký tờ khai để kê khai thuế với Tổng cục thuế sử dụng chữ ký số VNPT

Việc đăng ký tờ khai rất quan trọng và việc này phù hợp với từng doanh nghiệp khác nhau:

đăng ký theo hình hướng dẫn

Sau khi đăng ký tờ khai thành công công việc cuối cùng là ký và nộp tờ khai.

Ký, Nộp tờ khai với cơ quan Thuế sử dụng Chữ ký số VNPT

Để ký và nộp tờ khai doanh nghiệp phải khai báo tờ khai có thể thực hiện thủ công trên trang giao dịch điện tử hoặc khai báo trên phần mềm HTKK. lưu ý khai khai báo trên phần mềm HTKK thì phải lưu dưới dạng đuôi PDF hoặc XML.

Ký và nộp tờ khai theo hình minh họa.

Qua mỗi bước phần mềm đều yêu cầu xác nhận chữ ký số VNPT , yêu cầu chọn đúng chữ ký số đăng ký kê khai với Thuế

Chúc quý doanh nghiệp thành công!

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ xin liên lạc với chúng tôi!