Kỳ hạn nộp báo cáo tài chính năm 2018

Tháng 3 hàng năm là đợt kê khai lớn nhất trong năm phải nộp các tờ khai: Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN, nộp Báo cáo tài chính năm trước đó.

Đối với các doanh nghiệp đã hoạt động từ năm trước.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Theo:

– Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

– Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ./

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Vậy trong tháng 3/2019 các doanh nghiệp cần nộp các tờ khai sau:

Đối với doanh nghiệp Kê khai thuế theo tháng : Hạn nộp tờ khai GTGT tháng 2/2019 và Thuế TNCN tháng 2/2019 là ngày 20/03/2019. Doanh nghiệp sử dụng Chữ ký số ký, nộp tờ khai thuế. VNPT-CA nhắc nhở Quý doanh nghiệp nộp đúng kỳ hạn.

Tấtcảcácdoanhnghiệpđềuphảinộptờkhai

Hạn nộp Báo cáo là ngày 31/03/2019 được gia hạn thêm 2 ngày.

Chữ ký số VNPT lưu ý với Khách hàng về hạn nộp này. tránh trường hợp trậm nộp để sẩy ra bị phạt do nộp trậm.

Doanh nghiệp nên kiểm tra thời hạn chữ ký số, gia hạn chữ ký số để việc nộp tờ khai không bị gián đoạn.

Mọi hỗ trợ, đăng ký, gia hạn chữ ký số VNPT xin liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0913 101 698