Lợi ích sử dụng Chữ ký số VNPT

Chữ ký số VNPT  giúp giảm văn bản giấy, tiết kiệm chi phí.

Thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu ứng dụng dịch vụ chứng thực chu ky so chuyên dùng trong hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở TT-TT Nguyễn Anh Dũng cho biết, tiến tới triển khai sâu rộng, Sở TT-TT đang thử nghiệm ở một số bộ phận, đơn vị trong nội bộ sở ứng dụng chữ ký số (một dạng chứ ký điện tử) để gửi văn bản điện tử thông qua mạng in-tơ-net. Bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt nhiều mặt, trong đó, nổi bật nhất là bảo đảm tính xác thực nội dung văn bản điện tử, xác định được nguồn gốc cung cấp văn bản điện tử trong giao dịch hành chính giữa các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, việc ứng dụng chữ ký số (CKS) gửi văn bản điện tử góp phần giảm đáng kể lượng văn bản giấy gửi qua đường văn thư, vừa tốn kém chi phí, chậm tiến độ và lãng phí nhân lực.

Theo ông Dũng, trong quá trình thử nghiệm, có 20 chứng thư số được cấp phát, bao gồm 3 lãnh đạo Sở (giám đốc, phó giám đốc), 17 cán bộ là trưởng, phó của 6 phòng, 2 trung tâm thuộc Sở. Loại văn bản được áp dụng chữ ký số trong thời gian thử nghiệm gồm: giấy mời, thông báo, công văn đi/đến, phiếu trình giải quyết công việc v.v… trừ các văn bản mật (hoặc tối mật) trong nội bộ 88 đơn vị trực thuộc Sở TT-TT. Mục tiêu của quá trình thử nghiệm là 100% văn bản nội bộ trong Sở TT-TT được lưu chuyển trên mạng sử dụng dịch vụ chữ ký số, không cần chuyển bản giấy (trừ văn bản mật). Ngoài ra, toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động trong Sở TT-TT hình thành thói quen sử dụng chữ ký số trong công việc để kê khai bảo hiểm, kê khai hải quan, nộp thuế điện tử

Khi tính bảo mật đặt lên hàng đầu chữ ký số là lựa trọn tốt nhất

Chữ ký số là thông tin được mã hóa bằng khóa riêng (tương ứng với một khóa công khai) của người gửi, được đính kèm theo văn bản nhằm bảo đảm cho người nhận định danh và xác thực đúng nguồn gốc, tính toàn vẹn của dữ liệu nhận được. Những băn khoăn thường gặp của nhiều cá nhân, tổ chức có tham gia các hoạt động giao dịch điện tử là làm thế nào để thực hiện các giao dịch thanh toán điện tử với ngân hàng được bảo đảm bí mật, an toàn? Làm thế nào để xác định được một cá nhân, một tổ chức đang trao đổi, giao dịch với mình trên in-tơ-net là không phải lừa đảo?… Tất cả những khúc mắc này được giải quyết thông qua sử dụng CKS trong giao dịch và đó chính là những động lực, lý do để CKS trở nên cần thiết trong hoạt động giao dịch điện tử hiện nay. Nhất là, trước thực tế ngày nay, bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đều phải đối mặt với các hình thức tội phạm mạng lừa đảo, ăn cắp thông tin cá nhân, mạo danh trong giao dịch, đặc biệt là giao dịch điện tử đang ngày một phổ biến. Những tổn thất mà các hình thức tội phạm mạng gây nên là rất lớn cả về kinh tế cũng như uy tín của các cá nhân, tổ chức.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *