Sơ kết 6 tháng Cục thuế Hà Nội và Áp dụng Chữ ký số cho doanh nghiệp

Công tác Thuế đầu năm 2016

Vừa qua Cục Thuế TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Thuế 6 tháng đầu năm 2016.

Tại Hội nghị Cục thuế đã nêu ra những điểm đã làm được và chưa làm được trong công tác ngành đầu năm. Hội nghị quán triệt sử dụng cải cách thủ tục hành chính, sử dụng các cổng thông tin điện tử, yêu câu sử dụng Chữ ký số cho các doanh nghiệp để kê khai thuế điện tử.

Dự Đoán được những khó khăn gặp phải trong công tác Sản xuất kinh doanh đầu năm 2016 Lãnh đạo Ngành thuế ngay từ cuối năm 2015 đã đề ra các nhiệm vụ, phương hướng dành cho Cục thuế TP Hà Nội. do vậy 6 tháng đầu năm 2016  có 31/37 đơn vị trực thuộc Cục thuế TP Hà Nội đã đạt trên 50 % dự doán tổng thu Ngân sách nhà nước đầu năm.

Lãnh đạo TP đã tặng cờ thi đua cho 6 đơn vị trực thuộc Cục thuế TP và trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 27 đồng chí có những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho Ngành thuế tại địa phương.

Các Lãnh đạo tới dự đã đóng góp, chỉ đạo cho ý kiến đối với Phương hướng nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra với Cục thuế TP Hà Nội cuối năm 2016.

Cục Thuế TP đã hứa sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành trong năm 2016. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong công tác Sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện đơn giản hóa công tác khai thuế, giảm thủ tục hành chính, thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử qua các cổng thông tin điện tử của ngành. Giám sat yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng các thiết bị điện tử như Chữ ký số để thực hiện công tác khai thuế, nộp thuế,….

Áp dụng Chữ ký số cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc bắt buộc sử dụng cổng thông tin điện tử Ngành Thuế để kê khai thuế, nộp thuế điện tử với các doanh nghiệp trên địa bàn TP đã và đang làm giảm tải cho Ngành thuế, thực hiện giảm bớt thủ tục hành chính nhà nước.

Sử dụng các chữ ký số của các nhà cung cấp uy tín có mức độ bảo mật cao được nhà nước cấp phép như Chữ ký số VNPT. FPT, VIETTEL,….

Sử dụng Chữ ký số Cho doanh nghiệp là một bước tiến quan trong, giúp cho doanh nghiệp giảm bớt thời gian, tiền bạc, chủ động được công việc nộp thuế của đơn vị. do vậy sấp sỉ 100% các doanh nghiệp Trên địa bàn TP sử dụng Chữ ký số để thực hiện kê khai thuế, nộp thuế điện tử,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *