Lưu trữ thẻ: hoàn thuế điện tử

HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ HOÀN THUẾ ĐIỆN TỬ

Nộp giấy đề nghị Dịch vụ hoàn thuế điện tử  Cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn thuế và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn thuế điện tử đến cơ quan thuế. Các bước thực hiện: ✔ NNT vào chức năng <Hoàn Thuế>, chọn <Kê khai trực tuyến>, hệ thống mặc […]