TCT sớm xử lý các vấn đề còn tồn tại của chữ ký số VNPT

Tổng cục Thuế cho biết, hiện nay, đơn vị đang nghiên cứu phương án sử dụng Chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 14 tại Nghị định số 27/2007/NĐ-CP của TT – CP về giao dịch điện tử diễn ra trong h/đ tài chính “Giao dịch đ/t trong lĩnh vực tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính bắt buộc CTS và CKS do tổ chức cung cấp”, Hệ thống kê khai thuế và nộp thuế điện tử của TCT hiện chỉ cung cấp dịch vụ cho các Doanh nghiệp sử dụng CTS do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp để thực hiện việc khai và nộp thuế qua mạng. Theo dự thảo NĐ đã sửa đổi NĐ số 27/2007/NĐ-CP có bổ sung quy định sử dụng chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ (chưa được ban hành), Tổng cục Thuế đã nghiên cứu phương án sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. Hiện nay, CTS của Ban Cơ yếu Chính phủ chưa sử dụng được, ngoài lý do pháp lý còn do vấn đề kỹ thuật.

Cụ thể: CTS do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chưa có thông tin mã số thuế như chứng thư số công cộng hiện có. Bên cạnh đó, khi cài đặt CTS cho người sử dụng file thư viện (*.dll) chưa được copy vào thư mục \WINDOWS\SYSTEM32\ trong ổ đĩa cài đặt hệ điều hành.

Tổng cục thuế cập nhật thông tin của Chữ ký số VNPT theo đề xuất 

Trong năm 2015, Tổng cục Thuế đã làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ và đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ nâng cấp và cập nhật các thông tin trên. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Thuế chưa nhận được thông tin phản hồi của Ban Cơ yếu Chính phủ về việc cập nhật thông tin của CTS theo đề xuất của Tổng cục Thuế.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ để phối hợp xử lý các vấn đề tồn tại của chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

Được biết, Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính cũng đang tiến hành trình ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.