Thu nộp vào ngân sách 2.160 tỷ VND từ hậu kiểm

Theo TCHQ, trong năm 2015, hoạt động kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) của ngành đã đạt kết quả tích cực, nâng cao được ý thức chấp hành luật và tuân thủ pháp luật của DN, thu ngân sách đạt 2.160 tỷ đồng, đã đạt 117% chỉ tiêu đã được giao.Theo TCHQ, trong năm 2015, hoạt động kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) của ngành đã đạt kết quả tích cực, nâng cao được ý thức chấp hành luật và tuân thủ pháp luật của DN, thu ngân sách đạt 2.160 tỷ đồng, đã đạt 117% chỉ tiêu đã được giao.

Trong năm 2015, lực lượng HQ đã thực hiện 7.561 cuộc kiểm tra ; trong đó có 1.288 cuộc kiểm tra tại trụ sở của người khai hải quan, ra quyết định ấn định truy thu thuế là 2.181 tỷ đồng, đã thực thu nộp ngân sách 2.160 tỷ đồng, đạt 117% chỉ tiêu được giao.

Theo TTCHQ, trong năm 2015, lực lượng hậu kiểm đã vượt qua các khó khăn, thách thức đạt số thu ngân sách cao nhất trong những năm gần đây.

Đầu năm 2015, TCHQ đã giao cho lực lượng hậu kiểm tiến hành thực hiện 1.180 cuộc kiểm tra, thu ngân sách tối thiểu đạt được 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 2 tháng 11- 12/2015, triển khai thực hiện chỉ đạo của BTC về quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, TCHQ đã giao thêm và nâng chỉ tiêu thu được từ công tác hậu kiểm lên tới 1.850 tỷ đồng.

Trong 2 tháng cuối năm 2015, lực lượng hậu kiểm đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp trong công tác chỉ đạo, kiểm tra và xây dựng danh sách, thực hiện tiến hành kiểm tra hơn 990 doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn trong nước, có số thuế cao trình Tổng cục thuế phê duyệt.

Nhờ vậy, khi kết thúc năm 2015, lực lượng hậu kiểm đã đạt được chỉ tiêu được giao. Trong đó, nhiều đơn vị đạt được số thu ngân sách từ hậu kiểm đáng biểu dương đó là : Cục Kiểm tra sau thông quan thu vào ngân sách nhà nước 562,17 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu được giao…; Cục Hải quan TP.HCM thu ngân sách qua công tác hậu kiểm và tham vấn giá đạt gần 660 tỷ đồng, tăng 84% so với năm Ngoái.

Báo giá : Khai thuế, hải Quan, Nộp Thuế Điện tử, Ký Email, Văn bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.