Xin cấp Tài khoản Hải quan do Chữ ký số hết hạn và mất mật khẩu

Tài khoản quản trị Hải quan điện tử và chữ ký số

Mỗi doanh nghiệp được Hải quan cung cấp cho duy nhất 01 tài khoản quản trị đăng nhập bởi chữ ký số, mã số thuế và mật khẩu hải quan.

Trong trường hợp chữ ký số hết hạn doanh nghiệp vẫn có thể đăng nhập hệ thống hải quan bởi chữ ký số hết hạn đó và thay đổi chữ ký số quản trị bằng một chữ ký số đã được gia hạn.

Trong trường hợp chữ ký số hết hạn mà doanh nghiệp mất mật khẩu đăng nhập hải quan điện tử thì phải làm sao để thay đổi chữ ký số nộp tờ khai điện tử?

Chữ ký số VNPT xin gửi tới cách giải quyết với quy định của Hải quan như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”:
Điều 5. Sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử
1. Chữ ký số sử dụng trong thủ tục hải quan điện tử của người khai hải quan phải thỏa mãn các điều kiện sau:
a) Là chữ ký số tương ứng với chứng thư số được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được công nhận theo quy định tại Nghị định số 170/2013/NĐ-CP cung cấp;
b) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nêu tại điểm a khoản 1 Điều này phải thuộc danh sách tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã được cơ quan hải quan xác nhận tương thích với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn).
2. Trước khi sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan phải đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan.
Trường hợp người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua đại lý làm thủ tục hải quan hoặc ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu thì đại lý làm thủ tục hải quan hoặc người nhận ủy thác phải sử dụng tài khoản đăng nhập và chữ ký số của đại lý làm thủ tục hải quan hoặc người nhận ủy thác.
3. Người khai hải quan phải đăng ký sửa đổi, bổ sung thông tin chữ ký số với cơ quan hải quan trong các trường hợp sau: các thông tin đã đăng ký có sự thay đổi, gia hạn chứng thư số, thay đổi cặp khóa, tạm dừng chứng thư số.
4. Việc đăng ký, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy thông tin chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Chữ ký số đã đăng ký của người khai hải quan được sử dụng để thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên phạm vi toàn quốc.”
Do đó, đối với trường hợp Doanh nghiệp đề nghị được cấp lại mật khẩu tài khoản quản trị hoặc cập nhật lại thông tin chữ ký số của tài khoản quản trị, để đảm bảo quyền lợi và tính bảo mật cho Doanh nghiệp, đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo một trong hai cách sau:
1. Gửi công văn, hồ sơ qua đường bưu điện tới Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan – Tổng cục Hải quan – Lô E3 Dương Đình Nghệ – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.
2. Trực tiếp mang hồ sơ tới Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan – Tổng cục Hải quan – Lô E3 Dương Đình Nghệ – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.
* Thông tin hồ sơ bao gồm:
– Công văn đề nghị cấp lại mật khẩu hoặc cập nhật lại thông tin chữ ký số hoặc cả cấp lại mật khẩu và cập nhật lại thông tin chữ ký số (có đóng dấu xác nhận của lãnh đạo Doanh nghiệp)
– Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng (TCHQ lưu 01 bản)
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản sao công chứng nếu giấy phép đăng ký kinh doanh không có mã số thuế (TCHQ lưu 01 bản)
– Chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật doanh nghiệp bản pho tô công chứng (TCHQ lưu 01 bản)
– Giấy giới thiệu (trong trường hợp trực tiếp mang hồ sơ tới TCHQ)
Lưu ý:
+ Trong công văn ghi rõ số điện thoại liên hệ, địa chỉ email, sau khi xử lý xong TCHQ sẽ phản hồi vào email cho Doanh nghiệp.
+ Dấu công chứng phải đang còn hiệu lực (không quá 06 tháng kể từ ngày nộp).
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để doanh nghiệp biết./.

Doanh nghiệp cần Gia hạn Chữ ký số đúng thời điểm đề phòng trường hợp gửi công văn lên hải quan, làm chậm tiến độ nộp tờ khai Hải quan của doanh nghiệp

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *