Giảm thuế suất thuế nhập khẩu các thiết bị lọc nước xuống 5%

Theo thông tư số 05/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất khẩu , thuế nhập khẩu ưu đãi dành cho một số hàng hóa trong môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Theo biểu suất mới ban hành được kèm theo thông tư 05, trang thiết bị dành cho phòng thí nghiệm hoặc máy, thiết bị, gia nhiệt không bằng điện hoặc bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý những vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, phun hơi nước, thanh trùng, sấy, làm khô, làm bay hơi, cô đặc hoặc được làm mát trừ các thiết bị hoặc các loại máy dùng cho gia đình; thiết bị đun đựng nước nóng hoặc thiết bị đun nước nóng nhanh không dùng điện sẽ được giảm thuế suất và thuế nhập khẩu từ 10% về mức 5%.

Biểu thuế mới cũng được áp dụng thuế 5% đối với máy và thiết bị lọc sử dụng trong hộ gia đình có mã hàng hóa là: 8421.21.11 .

Máy, thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc tinh chế chất khí không được sử dụng bằng điện (Mã hàng hóa: 8421.21.23) cũng sẽ được giảm thuế nhập khẩu xuống 5% .

Thông tư 5/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2016.

Kê khai thuế tại đây