Lưu trữ thẻ: chữ ký số đấu thầu

Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

Chi tiết thủ tục hành chính Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư Mã thủ tục: 2.000132 Số quyết định: 1794/QĐ-BKHĐT Tên thủ tục: Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư Cấp thực […]